Hóa chất ngành giấy

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại hóa chất được sử dụng trong ngành giấy như: Xút – NaOH, Nhựa thông – C19H29COOH, Phèn đơn – Al2(SO4)3.nH2O…