Hóa chất tẩy rửa

Các loại hóa chất tẩy rửa được sử dụng nhiều trong công nghiệp như: Bột Soda- Na2CO3 99%, Muối Sulphate Na2SO4, NaOH (Xút hạt) 99%, Sodium metabisulfite, Xút vảy Coustic Soda Flakes NaOH…