Hóa chất dệt nhuộm

Huy Hoàng Chemical cung cấp các loại hóa chất sử dụng trong ngành dệt nhuộm với giá cạnh tranh như: Acetic acid CH3COOH, Acid Acetic CH3COOH 99.85%, Chlorine Nippon 70%, Muối Sulphate Na2SO4…