Hóa chất xử lý nước

Chúng tôi chuyên phân phối các loại hóa chất xử lý nước như: Acid Citric Monohydrate C6H8O7.H2O